VŠĮ VISAGINO PRIMINĖS SVEIKATOS PRIŽIŪROS CENTRO 2016 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2015 metų gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 ,,Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 metais programos patvirtinimo”, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės Tarybos 2015 metų lapkričio 17 d. sprendimu Nr. TS-217 patvirtintos ,,Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos” bei Lietuvos Respublikos Seimo … Skaityti toliau

ATNAUJINTA KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Patvirtinta nauja korupcijos prevencijos programa ir planas 2014-2016 metams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo“ (TAR, 2013-12-31, Nr. 2013-264), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002; Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002; Nr. 98-4339), įstaigos atsakinga už korupcijos prevenciją darbuotoja Laima Tiūnelienė parengė du esminius įstaigos korupcijos prevencijos veiklai dokumentus: viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programą ir viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių planą. Abu dokumentai atnaujinti pagal aktualius reikalavimus, juose numatytos kaip bendrosios, taip ir tik įstaigoje taikomos korupcijos prevencijos priemonės.

Skaityti toliau