ATNAUJINTA KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Patvirtinta nauja korupcijos prevencijos programa ir planas 2014-2016 metams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo“ (TAR, 2013-12-31, Nr. 2013-264), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002; Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002; Nr. 98-4339), įstaigos atsakinga už korupcijos prevenciją darbuotoja Laima Tiūnelienė parengė du esminius įstaigos korupcijos prevencijos veiklai dokumentus: viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programą ir viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių planą. Abu dokumentai atnaujinti pagal aktualius reikalavimus, juose numatytos kaip bendrosios, taip ir tik įstaigoje taikomos korupcijos prevencijos priemonės.

Skaityti toliau

Nelikite abejingi!

Mielieji Visagino PSPC pacientai ! VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos darbuotojai ne tik sąžiningai ir atsakingai dirba savo darbą, bet ir skiria didelį dėmesį korupcijos prevencijai bei vykdo LR sveikatos apsaugos ministerijos pradėtą antikorupcijos programą. Įstaigoje siekiama, kad tiek medikai, tiek pacientai jaustųsi oriai. Medikams sudarytos puikios darbo … Skaityti toliau

INFORMACIJA DĖL KORUPCIJOS

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefonu 880066004. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis … Skaityti toliau

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

VšĮ Visagino PSPC patvirtinta korupcijos prevencijos programa, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje . Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924 „Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d.įsakymo Nr.V-942 „ Dėl … Skaityti toliau