Asmens duomenų apsauga

 Viešojoje įstaigoje Visagino pirminės sveikatos priežiūros duomenų apsaugos pareigūnas: Svetlana Ladik, biuro administratorė. Kontaktiniai duomenys: telefono numeris (8 386) 71339, elektroninio pašto adresas: svetlana.ladik@visaginopspc.lt Asmens duomenų tvarkymo taisyklės