Darbo užmokesčio ataskaita už 2017m. 9 mėn.

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Rodiklis Fizinių asmenų skaičius Darbo užmokestis (eurais)
Viso personalas 100 930
Gydytojai 31 1409
Vidurinysis slaugos personalas 37 782
Kiti specialistai 16 864
Kitas personalas 16 480
Bookmark the permalink.

Comments are closed.