Darbo užmokesčio ataskaita už 2017m.

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Rodiklis Fizinių asmenų skaičius Darbo užmokestis (eurais)
Viso personalas 100 934
Gydytojai 29 1439
Vidurinysis slaugos personalas 36 797
Kiti specialistai 16 985
Kitas personalas 16 480
Bookmark the permalink.

Comments are closed.