INFORMACIJA PACIENTAMS

Jonizuojančioji spinduliuotė (dažnai vadinama“radiacija”) plačiai naudojama medicinoje, nes jos panaudojimas teikia vertingos informacijos ligai nustatyti ir leidžia taikyti veiksmingus gydymo metodus. Deja, tokių medicinos procedūrų metu pacientai patiria apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, o tai gali sukelti įvairius genetinius pažeidimus bei padidinti vėžinių ar kitų susirgimų riziką. Didėjant gautai apšvitos dozei, didėja ir susirgimų tikimybė, kuri priklauso nuo paciento amžiaus apšvitos metu ir kitų veiksnių. Siekiant užtikrinti paciento radiacinę saugą svarbu, kad visos procedūros ir tyrimai naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę būtų atliekami pagrįstai (tyrimo nauda viršija tyrimo metu paciento patiriamą žalą), prieš tai įvertinus ar negalima taikyti kitų (alternatyvių) tyrimo metodų, taip išvengiant nepagrįstos apšvitos.Sprendimą dėl tyrimo pagrįstumo gali priimti tik gydantis gydytojas, todėl vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388) 63.6 punkto nuostatomis medicininė apšvita gali būti taikoma tik skyrus paskyrėjui. Net ir tada galutinį sprendimą dėl rentgeno tyrimo atlikimo priima tinkamai apmokytas, radiologinę įrangą ir radiacinę saugą išmanantis gydytojas radiologas, artimai bendradarbiaudamas su tyrimą paskyrusiu gydytoju. Nereikia pamiršti, kad kiekvienas pacientas turi teisę siūlomos procedūros ar tyrimo atsisakyti.

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Paskaičiuoti *