SVEIKATOS TIKRINIMO PASLAUGŲ KAINYNAS

Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų įstaigose…

PATVIRTINTA

VšĮ Visagino PSPC

Direktorės V. Dilienės

2013-11-20 įsakymu Nr.ĮV-126

VAIRUOTOJŲ PROFESIONALIŲ, DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ GALIMOS PROFESINĖS RIZIKOS SĄLYGOMIS

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina įsidarbinant

Kaina dirbant

Vairuotojų profesionalų

( VšĮ Visagino PSPC registruotiems asmenims)

58,80

67,20

Vairuotojų megėjų

( VšĮ Visagino PSPC registruotiems asmenims)

54,90

54,90

Vairuotojų profesionalų

( VšĮ Visagino PSPC neregistruotiems asmenims)

70,00

70,00

Sveikatos tikrinimas norinčių įsigyti civilinį ginklą

62,50

62,50

Civilinės saugos aviacijos darbuotojų

268,80

351,12

159,60

Laivyno darbuotojų

99,12

149,52

Geležinkelio darbuotojų

18,48

45,36

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

80,00

80,00

Darbuotojų dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis ( sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus) ( VšĮ Visagino PSPC neregistruotiems asmenims)

50,00

50,00

Teisėjų, advokatų sveikatos tikrinimas

( VšĮ Visagino PSPC registruotiems asmenims)

50,00

50,00

Teisėjų, advokatų sveikatos tikrinimas

( VšĮ Visagino PSPC neregistruotiems asmenims)

60,00

60,00

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

21,84

36,96

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje

6,72

31,92

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje

0,00

23,52

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramonių aerozolių įtakoje

18,48

38,64

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje

8,40

25,20

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą

10,08

25,20

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų

11,76

8,40*

*Profilaktinių tikrinimų specialisto konsultacija, kaina – 20.38 Lt.

* Radiologo apžiūra, jos kaina – 20.38 Lt.

­­­­­­­­­

Bookmark the permalink.

Comments are closed.