Rinkimai į VŠĮ Visagino PSPC Darbo tarybą

Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Visagino PSPC) skelbia VšĮ Visagino PSPC darbo tarybos rinkimus (toliau – Darbo taryba).
Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi VšĮ Visagino PSPC darbuotojai, kurių darbo santykiai su VšĮ Visagino PSPC trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.
VšĮ Visagino PSPC direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai negali būti Darbo tarybos nariais.
Kandidatus gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai, t. y. tie, kurių darbo santykiai su VšĮ Visagino PSPC trunka bent 3 mėnesius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po 1 kandidatą raštu (Pasiūlymas dėl kandidato į darbo tarybos narius) kreipdamasis į VšĮ Visagino PSPC darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą (Sutikimas būti renkamam kandidatu į darbo tarybos narius).
Kandidatai į Darbo tarybos narius registruojami iki 2017 m. lapkričio 30 d., 15.00 val., VŠĮ Visagino PSPC 610 kab.
Darbo tarybos narių rinkimai vyks 2017 m. gruodžio 19 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. VšĮ Visagino PSPC aktų salėje.
Į darbo tarybą trejų metų kadencijai renkami trys nariai, laikantis visuotinės ir lygios rinkimų teisės, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.
Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi VšĮ Visagino PSPC darbuotojai, turintys bent 3 mėnesių darbo santykius su VšĮ Visagino PSPC, išskyrus direktorių ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis VšĮ Visagino PSPC darbo tarybos rinkimų komisijoje. Komisijos pirmininkė Laima Tiūnelienė, tel. (8 386) 71373, el. p. pspc3@ dkd.lt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.