Sveikinimas

 Vis šilčiau mus pasveikina saulė,  

Žalią ranką jau tiesia beržai,

O namuos susispietę būrelin,

Margučius mes ridensim smagiai.

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais.

Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja

Jums sielos ramybę, meilę.

Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą.

   Dovanokit meilę visur ir visada.

           Su pavasariu.

             Su šv. Velykom mielieji Visagino miesto gyventojai!

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.