Sveikinimas

 Vis šilčiau mus pasveikina saulė,  

Žalią ranką jau tiesia beržai,

O namuos susispietę būrelin,

Margučius mes ridensim smagiai.

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais.

Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja

Jums sielos ramybę, meilę.

Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą.

   Dovanokit meilę visur ir visada.

           Su pavasariu.

             Su šv. Velykom mielieji Visagino miesto gyventojai!

 

Bookmark the permalink.

Notice: Undefined index: WPACFallback in /home/visaginopspc/public_html/wp-content/plugins/wp-ajaxify-comments/wp-ajaxify-comments.php on line 667

Comments are closed.