Vidutinis darbo užmokestis už 2018 m.

Rodiklis Fizinių asmenų skaičius Darbo užmokestis (eurais)
Viso personalas 100 1103
Gydytojai 30 1731
Vidurinysis slaugos personalas 38 968
Kiti specialistai 19 948
Kitas personalas 13 587
Bookmark the permalink.

Comments are closed.