VŠĮ VISAGINO PRIMINĖS SVEIKATOS PRIŽIŪROS CENTRO 2016 – 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2015 metų gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 ,,Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015-2019 metais programos patvirtinimo”, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės Tarybos 2015 metų lapkričio 17 d. sprendimu Nr. TS-217 patvirtintos ,,Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos” bei Lietuvos Respublikos Seimo 2015 metų kovo 10 d. nutarimu Nr. XII- 1537 patvirtintos ,,Lietuvos Respublikos nacionalinės kovo su korupcija 2015- 2025 metų programos” nuostatas, Viešojoje įstaigoje Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre parengti du įstaigos korupcijos prevencijos veiklos dokumentai :

Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 – 2019 metų korupcijos prevencijos programa (pridedama);

Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro
2016 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (pridedamas).

Juose numatytos tiek bendrosios, tiek specialiosios priemonės kovoje su vienu iš pavojingiausių socialinių reiškinių – korupcija, keliančia grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiančia socialinį teisingumą, konkurenciją, keliančia pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų stabilumui bei visuomenės moralei.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje teisininkė Genovaitė Miškinytė.

E. p. genovaite.vpspc@gmail.com

Korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planas 2016-2019 m

Korupcijos prevencijos programa 2016-2019 m

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Paskaičiuoti *